Felhasználási feltételek

I. Bevezető rendelkezések

I.1 Ezek az üzleti feltételek meghatározzák az adásvételi szerződést a 2079. és azt követő §-ok értelmében. Törvény, a módosított Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk. Vagy NOZ), amelynek tárgya az ezen a weboldalon található e-boltban nyújtott fizetett szolgáltatások és áruk vásárlása (a továbbiakban: vásárlás tárgya), a felek, operátor mint az eladó és a vásárlók megrendelése, weboldalakon keresztül zárul www.suenee.cz a megrendelés kitöltése és elküldése.

I.2 Ezek a feltételek tovább meghatározzák és meghatározzák a vevők és az eladók jogait és kötelezettségeit operátor e weboldalakat.

Olyan ügyekben, amelyekre a Vásárlási Szerződés nem vonatkozik, 1 bekezdés és ezek az üzleti feltételek szabályozzák ezt a kapcsolatot a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvények szerint.

I.3 A fizetett cikkek és fordítások esetében érvényeshogy a vásárlás tárgya a szellemi tulajdon terméke, ezért a szerző hozzájárulásával tilos a terjesztése vagy harmadik személyeknek történő átadása. Megkötésével az adásvételi szerződés a vevő elfogadja, hogy bármilyen használata az információ az ilyen beszerzés tárgyának és a sikerek vagy kudarcok ebből eredő csak a kezében a vevő és a szerző nem vállal semmilyen felelősséget. Egy ilyen vásárlási tárgyban a vásárlók információkat találhatnak harmadik felek termékeiről vagy szolgáltatásairól. Ez az információ csak ajánlás és vélemény e témában.

II. rendelés

II.1 A vevő kijelenti, hogy a megrendeléssel kapcsolatos összes információról megtudta a címet www.suenee.cz. A vásárló a megrendelés tárgyát a weboldalon keresztül kitölti az elektronikus megrendelőlapon ./rendelés vagy a kiválasztott webcikkek alatt. A vevő köteles a megrendelést elküldése előtt ellenőrizni és esetleg helyesbíteni. Az elküldött megrendelés jogilag kötelező érvényű, és a vevőnek és az eladónak kölcsönös jogai és kötelezettségei vannak, azaz az eladó vállalja, hogy a vevő számára biztosítja a vétel tárgyát, a vevő pedig a vételár megfizetését. A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy a weboldalon elolvasta a vásárlás üzleti feltételeit Felhasználási feltételek, és egyetért velük. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Vásárlási Szerződés szerves részét képezik, amely a megrendelés kitöltésével és elküldésével zárul.

III. Vételár, adóbevallás

III.1 A megrendelés összegzésében és a webcímen ./rendelés megtalálja a termékek vagy szolgáltatások végső árát. Az eladó nem HÉA-fizető, azaz. hogy az ár olyan végleges.

III.2 Számla: A vételi szerződés alapján teljesített kifizetések teljesítése érdekében az eladó a vásárlónak számlát állít ki az áru beszerzésének bizonyítékaként. A fizetést banki műveletek támogatják.

IV. Fizetési mód és formanyomtatvány

IV. 1 Fizetési mód: A fizetési módok a vállalat fizetési átjárójához kapcsolódnak GOPAY sro, amely biztonságos fizetési kártya elfogadását és online banki átutalási technológiát biztosít. Biztonságos és megbízható csatorna használatával megadja hitelkártyáját, hitelkártyáját és jelszavát az elektronikus banki szolgáltatásokhoz GOPAY sro Csak a partnerség felelős a fizetési átjáró működéséért GOPAY sro

IV. 2 Fizetési lehetőségek:

  1. Banki átutalással az eladó korona számlájára.
  2. On-line fizetési kártya: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Fizetési mód: A fizetés csak egyszer lehetséges, fizetés részletekben nem lehetséges.

V. A szerződés visszavonása - panaszeljárás

V.1a Za szolgáltatásokat  az eladó garantálja az elégedettség garanciáját és pénzvisszafizetési garancia 14 napon belül. E határidőn belül jogában áll bármiféle indok nélkül visszavonni ebből a szerződésből, az elállási időszak a beszerzést követő napon kezdődik.

V.1b Az eladó a felajánlott árukat a törvény szerint garanciával garantálja. Időben 14 nap Önnek joga van bármiféle indok nélkül visszavonni ebből a szerződésből, az elállási időszak az eredeti csomagolásban, beleértve az összes tartozékot, a vásárlás napját követő napon kezdődik.

V.2 Az elállási jog gyakorlásához az egyoldalú jogi eljárással (pl. Postai úton, postai úton, faxon vagy e-mailen keresztül) értesítenie kell az eladót a megállapodás visszavonásáról. A mellékelt sablont a visszavonáshoz használhatja, de ez nem az Ön felelőssége.

V.3 Az elállási időnek való megfelelés érdekében elegendő a vonatkozó határidő lejárta előtt visszavonni.

V.4 A szerződéstől való elállás következményei

 1. Ha visszavonja a megállapodást, késedelem nélkül visszavonjuk Önt legkésőbb az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 napig, az Öntől kapott összes befizetést, beleértve a szállítási költségeket (kivéve a felmerülő többletköltségeket a választott szállítási módtól, amely eltér az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módszertől). Visszatérítések esetén ugyanazt a fizetési módot használjuk, amelyet a kezdeti tranzakció kezdeményezésére használt, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik. Mindenesetre nem fog semmilyen további költséget okozni. A kifizetést csak a visszaküldött árutovábbítás kézhezvételét követően vagy a termék visszaküldésének igazolásával térítjük vissza, attól függően, hogy melyik történik először.
 2. Ön viseli az áruk visszaküldésével járó közvetlen költségeket. Ön csak az áruk értékének elvesztéséért felelős, mivel ezen áruk kezelését az áruk jellegének és jellemzőinek megértéséhez szükséges egyéb módon, beleértve azok funkcionalitását is, nem szükséges.

V.5 Visszavonási űrlap (töltse ki ezt a formanyomtatványt, és csak akkor küldje vissza, ha a szerződéstől el kíván térni)

 1. É] visszavonásról szóló értesítés
 2. Címzett (a nevét és vezetéknevét, címét és e-mail címét a fogyasztó adja meg):
 3. Ezennel kijelentem (*), hogy visszavonom / visszavonodom (*) az árura vonatkozó vásárlási megállapodástól (*),
 4. Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)
 5. A fogyasztó / fogyasztó neve és vezetékneve
 6. A fogyasztó / fogyasztó címe
 7. A fogyasztó / fogyasztó aláírása (csak abban az esetben, ha ezt az űrlapot papír formában küldi)
 8. Dátum (*) Adott esetben törölje vagy töltse ki az adatokat.

V.6 A lemondás elektronikus úton történik e-mailben operátor, írásban az eladó címére operátor, mindig azzal a nyilatkozattal, hogy a vevő eláll a szerződéstől, valamint a számla - adóigazolás - másolatával. A vevőnek jóváírási értesítést küldenek, amelynek összege megfelel az online vásárolt termék vételárának. Az összeget legkésőbb az e-mail bizonyítható kézbesítésétől számított 30 napon belül visszafizetjük a szerződéstől való elállással.

VI. felelősség

VI.1 Felelősség a webtartalomért: A weboldalak előzetes értesítés nélkül frissíthetők.

VII. Adatvédelem

VII.1 Eladó nyilatkozata: Az eladó vállalja, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja a vevő személyes és vállalati adatainak bizalmas jellegét, amelyek az illetéktelen hozzáférés és a visszaélések elleni védelem alatt állnak. Az alkalmazásban megadott információk a vevő azonosításához szükségesek. Ezeket a teljes tranzakció lebonyolítására használják, beleértve a szükséges könyvelési műveleteket, adóügyi dokumentumok kiállítását, a nem készpénzes fizetések azonosítását és a vevővel való kommunikációt.

VII.2 A részletes személyes adatokat és a vevői vásárlási adatokat szigorúan biztonságos visszaélés-ellenes adatbázisban tárolják, és nem biztosítják harmadik fél számára.

VII.3 Kérésre írásban értesítjük Önt, ha és hogyan személyesen rögzítjük Önt. Ha helytelen adatokról van szó, annak ellenére, hogy erõfeszítéseket tettünk a helyesség és az idõszerûség biztosítása érdekében, kérésre megfe- leljük.

VII.4 Kijelentkezés lehetősége

 1. Szeretnénk, ha az Ön információi felhasználásra kerülnének az Ön termékeiről és szolgáltatásairól, illetve arról, hogy mit gondolsz róluk. Az ilyen rendezvényeken való részvétel természetesen önkéntes. Ha nem értenek egyet velük, bármikor megmondhatja nekünk, hogy az adatokat ennek megfelelően blokkolja.

VII.5 Az Adatvédelmi szabályzat teljes szövege megtalálható az oldalon Adatvédelem

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1 A fogyasztói panaszok bíróságon kívüli rendezésének létezésének, módjának és feltételeinek feltüntetése hogy a panasz címzettje lehet-e felügyelőnek vagy állami felügyeletnek

 1. A viták bíróságon kívüli rendezése, különösen közvetítés vagy választottbírósági eljárás útján; Az ilyen jellegű vitarendezés mindkét fél önkéntes részvételén, az eljárás objektivitásán és pártatlanságán alapul.
 2. Az államigazgatás felügyeleti és ellenőrző szerve a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság ellenőrzi és felügyeli azokat a jogi és természetes személyeket, akik termékeket és árukat értékesítenek vagy szállítanak a belső piacon, szolgáltatásokat nyújtanak vagy más hasonló tevékenységeket végeznek a belső piacon, fogyasztói hitelt nyújtanak vagy piacokat működtetnek, kivéve, ha más jogszabályok másként felügyelik közigazgatási hivatal (részletesebb információkat a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóságról szóló 64/1986. sz. törvény ad).

VIII.2 Hatékonyság

 1. Ezek a feltételek a napra érvényesek 20.02.2017. Az információkat honlapokon keresztül továbbítják www.suenee.cz vagy más információs csatornákon, általában e-mailben. Az eladó fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa ezeket a feltételeket. A feltételek minden új verziója elérhető a weboldalon www.suenee.cz és a hatálybalépés dátumával van jelölve. Minden megrendelésre mindig a feltételek aktuális változata vonatkozik.