A Biblia: igaz történet

A ma elénk tárt bibliai történetek sok esetben a valódi történelem puszta tükröződését jelentik. Bár a Bibliát könyvesként emlegetik - olyan könyvként, amelynek tartalma a kezdetektől fogva változatlan, a közelebbi vizsgálat megerősíti azt a tényt, hogy tartalmát az idők során többször módosították és finomították, hogy megfeleljenek koruk politikai igényeinek.

Ha lehetséges régebbi kiadásokat találni, vagy még jobb, azokat az írásokat, amelyek a Biblia eredetét megelőzték, ez mindig égő hely a vallási struktúrák számára. Mindig aggodalomra ad okot, hogy ötletünk egybe fog-e menni őseink elképzelésével.

A Római Tanács zsinórban 382-ben történt politikai csökkentése döntött arról, hogy mely szövegek elfogadhatók és melyeket kell elégetni. Azok, akik nem jutottak el a történelem végső hamisításáig, gyakran mélyen spirituálisak és szellemileg átalakítóak. A mai nézetnek sok közös vonása van a keleti tanításokkal. Összességében néha úgy hívják őket Gnosztikus.